Stampen

Stampen, som idag upplevs som ett mycket centralt område, låg länge utanför det som betraktades som Göteborg. Markerna, som idag genomkorsas av gator och järnvägsspår, användes som mulbete för kreatur. Stampen var också fästningsstaden Göteborgs första försvarslinje i öster, på 1680-talet ersattes det utmönstrade Gullbergs fäste av Skansen Lejonet. Namnet Svingeln, benämningen på området nedanför Gullbergsklippan, betyder ”det yttersta försvarsverket för en fästning”.

Det var förstås viktigt att försvararna hade fritt skottfält. Enligt 1696 års karta fanns ingen bebyggelse i det område, som avgränsades av Fattighusån, Mölndalsån och Gullbergsvass. På 1700-talet blev Stampen en sorts industriområde, stadsdelsnamnet härrör från en klädesstamp eller en oljestamp. Där fanns också garverier, segelduksfabrik samt bryggeri. Bebyggelsen följde i stort sett landsvägen, idag Stampgatan.

 

Svingeln - Det yttersta försvaret
Stampen, som idag upplevs som ett mycket centralt område, låg länge utanför det som betraktades som Göteborg. Markerna, som idag genomkorsas av gator och järnvägsspår, användes som mulbete för kreatur. Stampen var också fästningsstaden Göteborgs första försvarslinje i öster, på 1680-talet ersattes det utmönstrade Gullbergs fäste av Skansen Lejonet. Namnet Svingeln, benämningen på området nedanför Gullbergsklippan, betyder ”det yttersta försvarsverket för en fästning”.

 

Det var förstås viktigt att försvararna hade fritt skottfält. Enligt 1696 års karta fanns ingen bebyggelse i det område, som avgränsades av Fattighusån, Mölndalsån och Gullbergsvass. På 1700-talet blev Stampen en sorts industriområde, stadsdelsnamnet härrör från en klädesstamp eller en oljestamp. Där fanns också garverier, segelduksfabrik samt bryggeri. Bebyggelsen följde i stort sett landsvägen, idag Stampgatan.

Joomla templates by a4joomla